Zarządzenie Nr 285/18 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 285/18
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu
z dnia 11 października 2018r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018r., poz. 23 ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzamy

ustalenie dnia 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Okręgowego w Elblągu z obowiązkiem odpracowania w dniu 08 grudnia 2018r. (sobota) w godzinach 7:00-7:30 – 15:00-15:30, za wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych, dla których dzień 24 grudnia 2018r. pozostaje dniem pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu.

 

Prezes Sądu Okręgowego                                                                                                                              Dyrektor Sądu Okręgowego
           w Elblągu                                                                                                                                                              w Elblągu
  /-/ mgr Piotr Żywicki                                                                                                                                      /-/ mgr Beata Zamłyńska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 285/18 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Fos Aleksandra
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
b/d