SZKOLENIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU Z ZAKRESU PRAWA MATERIALNEGO I PROCESOWEGO SĄDÓW KARNYCH PIERWSZEJ I DRUGIEJ INSTANCJI

SZKOLENIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU Z ZAKRESU PRAWA MATERIALNEGO I PROCESOWEGO SĄDÓW KARNYCH PIERWSZEJ I DRUGIEJ INSTANCJI

 

Dnia 16 września 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 odbyło się szkolenie adresowane do sędziów, asesorów i asystentów sędziego wydziałów karnych okręgu elbląskiego, nt.: „Uchybienia w sferze prawa materialnego i procesowego sądów karnych pierwszej oraz drugiej instancji w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”.

Zajęcia poprowadził Pan dr Dariusz Kala - sędzia Sądu Najwyższego, doktor nauk prawnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania karnego, postępowania
w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, teorii i filozofii prawa, relacji mediów i wymiaru sprawiedliwości, kultury języka polskiego w praktyce prawniczej.

 

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia takie jak:

 • reguły intertemporalne
 • zbieg przepisów i zbieg przestępstw
 • środki kompensacyjne
 • przedawnienie karalności
 • dokładny opis czynu przypisanego (standardy konstytucyjne i kodeksowe)
 • naruszenia materialnoprawne i procesowe w sprawach z art. 107 § 1 k.k.s.
 • dopuszczalność sprostowania orzeczenia (oczywista omyłka pisarska)
  a bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. (sprzeczność
  w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie)
 • tożsamość czynu i zasada skargowości
 • prawo do obrony materialnej i formalnej
 • zasada bezpośredniości
 • uzasadnienie wyroku sądu pierwszej i drugiej instancji a zarzuty apelacyjne
  i kasacyjne
 • zakaz reformationis in peius
 • podstawy uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji a skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego

 

Na w/w szkoleniu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku Rafała Ryś, Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafała Terleckiego, Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Mieczysława Oliwę, Panią Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku Ewę Felińczak oraz Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Braniewie Krzysztofa Korzeniewskiego.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym uznaniem i zainteresowaniem. Pozwoliło rozwiać szereg wątpliwości.

Galeria

Rejestr zmian dla: SZKOLENIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU Z ZAKRESU PRAWA MATERIALNEGO I PROCESOWEGO SĄDÓW KARNYCH PIERWSZEJ I DRUGIEJ INSTANCJI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-10-01
Publikacja w dniu:
2019-10-01
Opis zmiany:
dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-10-01
Publikacja w dniu:
2019-10-01
Opis zmiany:
dodanie załączników
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-10-01
Publikacja w dniu:
2019-10-01
Opis zmiany:
dodanie artykułu