Rzecznik prasowy

RZECZNIK PRASOWY

Rzecznik Prasowy - SSO Tomasz Koronowski
pokój nr 1019 w budynku Sądu przy ul. Płk. Dąbka 21, tel. kom. 501 378 384
e-mail: rzecznik.prasowy@elblag.so.gov.pl
Na spotkanie z rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Elblągu interesanci mogą umawiać się telefonicznie pod podanym numerem telefonu.

Od strony technicznej, obsługą Rzecznika Prasowego w tut. Sądzie zajmuje się Pan Paweł Wróblewski
Oddział Administracyjny pok. nr 109, nr tel. 0 55 611 24 08


ZASADY WSPÓŁPRACY RZECZNIKA PRASOWEGO
SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU Z MEDIAMI


Konstytucyjna zasada wolności słowa zawiera w sobie prawo do krytyki. Od publikacji krytycznych należy jednak odróżnić takie, które opierają się na informacjach nieprawdziwych, niekompletnych, błędnych. Takie wymagają szybkiej reakcji i sprostowania ze strony sądu. Budowanie profesjonalnej relacji sądu z dziennikarzami pozwoli na przekazanie mediom rzetelnych i obiektywnych informacji. Pozytywne komunikaty z sądu dodatkowo wzmocnią jego autorytet.


I. Organizacja pracy i zadania Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Elblągu


Rzecznikiem Prasowym w Sądzie Okręgowym w Elblągu jest SSO Tomasz Koronowski

  1. Rzecznik Prasowy - wykonuje zadania związane ze współpracą sądu ze środkami masowego przekazu. Do zakresu działania w przedmiocie działalności prasowo-informacyjnej należy publiczne przedstawianie działań sądów okręgu elbląskiego, organizowanie kontaktów publicznych realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem: prasy, radia, telewizji.
  2. Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu w zakresie działalności informacyjnej podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu Okręgowego w Elblągu.
  3. Obsługą administracyjno-biurową Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Elblągu w godzinach urzędowania Sądu zajmuje się Pan Paweł Wróblewski  - Inspektor Sądu Okręgowego w Elblągu - pok. nr 109, nr tel. 0 55 611 24 08. Do jej zadań należy: zbieranie informacji na potrzeby Rzecznika Prasowego w odniesieniu do spraw toczących się w sądach okręgu elbląskiego, a będących w kręgu zainteresowania mediów, przygotowywanie projektów komunikatów prasowych, zwoływanie w razie konieczności konferencji prasowych Rzecznika Prasowego tut. Sądu. Pan Paweł Wróblewski nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek informacji w zastępstwie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Elblągu.
  4. Informacje o dłuższych nieobecnościach Rzecznika Prasowego tut. Sądu, będą podawane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu.

II. Udzielanie informacji dla mediów

 

  1. Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu dostępny jest dla mediów pod nr tel. kom. 501 378 384 pokój nr 1019 w budynku Sądu przy ul. Płk. Dąbka 21.
  2. Rzecznik Prasowy udziela informacji osobiście - po uprzednim wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie, telefonicznie lub drogą mailową pod adresem: rzecznik.prasowy@elblag.so.gov.pl.
  3. Podczas nieobecności Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Elblągu informacji w sprawach dotyczących konkretnych postępowań sądowych udzielają prezesi sądów rejonowych (jeżeli sprawa toczy się w danym sądzie rejonowym) oraz przewodniczący wydziałów w Sądzie Okręgowym w Elblągu (jeżeli sprawa toczy się w danym wydziale w Sądzie Okręgowym).

III. Konferencje prasowe oraz wywiady Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Elblągu

 

  1. Konferencje prasowe mogą dotyczyć np. wyników pracy sądu (np. w ramach rocznych/półrocznych podsumowań), nowych inwestycji, spraw, które są w zainteresowaniu mediów, korzystania z portali internetowych sądu, zmian w prawie, statystyk dotyczących wpływających spraw.
  2. Terminy ewentualnych konferencji prasowych i komunikaty dla dziennikarzy będą podawane do publicznej wiadomości poprzez ich publikację na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu.

Rzecznik Prasowy - wykonuje zadania związane ze współpracą sądu ze środkami masowego przekazu. Do zakresu działania w zakresie działalności prasowo-informacyjnej należy publiczne przedstawianie działań sądów okręgu elbląskiego, organizowanie kontaktów publicznych realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem: prasy, radia, telewizji.
W zakresie działalności informacyjnej Rzecznik Prasowy podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu Okręgowego w Elblągu.

Rejestr zmian dla: Rzecznik prasowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-07-31
Publikacja w dniu:
2019-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Wróblewski Paweł
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Nowak Emilia
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-05-21
Publikacja w dniu:
2019-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-05-17
Publikacja w dniu:
2019-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Kmin Joanna
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Kmin Joanna
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-01-24
Publikacja w dniu:
2019-01-24
Opis zmiany:
Zaktualizowano termin urlopu wypoczynkowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Emilia Nowak
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d