Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone ewidencje i rejestry

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są na podstawie:

 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.MS Nr 5, poz. 22)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316)

Rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone w Sądzie Okręgowym w Elblągu

 • Rejestr spraw sądowych resortu,
 • Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich,
 • Wykaz lekarzy uprawnionych do usprawiedliwienia niestawiennictwa stron na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne,
 • Rejestr skarg ustnych,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Ewidencja ławników,
 • Lista biegłych sądowych.

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria,
 • wykazy,
 • kartoteki /zbiory kart/,
 • zbiory wokand,
 • księgi pomocnicze.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt. Wpisów w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia.

Rejestr zmian dla: Prowadzone rejestry i ewidencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d