Prezes

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu
SSO Piotr Żywicki
pokój nr 108, Plac Konstytucji 1, tel. 0 55 611 24 01/ fax 055 611 22 15
e-mail:prezes@elblag.so.gov.pl

Zakres czynności prezesa

Prezes Sądu Okręgowego wykonuje obowiązki wymienione w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019, poz. 52 j.t.) oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019, poz. 1141) z wyłączeniem tych, które personalnie zostały przekazane wiceprezesowi Sądu Okręgowego, przewodniczącym wydziałów bądź innym osobom wymienionym w odrębnym zarządzeniu.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 9.00 - 13.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 055 611 24 01.

WICEPREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu
SSR Jacek Bryl (zakres czynności)
pokój nr 108, Plac Konstytucji 1,  tel. 0 55 611 24 02

Zakres czynności wiceprezesa

Wiceprezes Sądu Okręgowego wykonuje obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018, poz. 23 j.t.) nie zastrzeżone dla prezesa Sądu Okręgowego.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 9.00 - 13.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 055 611 24 01.

Rejestr zmian dla: Prezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-12-27
Publikacja w dniu:
2019-12-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-12-27
Publikacja w dniu:
2019-12-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-12-19
Publikacja w dniu:
2019-12-19
Opis zmiany:
Zmiana wiceprezesa
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-09-25
Publikacja w dniu:
2019-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Trocka Anna
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-09-17
Publikacja w dniu:
2018-09-17
Opis zmiany:
dopisanie adresu przy pokojach prezesa i wiceprezesa
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d