Podstawa prawna

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483);
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2016. poz. 2062 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 );

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna