Opłaty w sprawach karnych

Opłaty w sprawach karnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.83, nr 49, poz. 223 j.t.)

Opłaty od apelacji w sprawach karnych:

W razie nieuwzględnienia apelacji wniesionej na korzyść oskarżonego, zwróconej przeciwko rozstrzygnięciu o winie lub karze zasadniczej, sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości należnej za pierwszą instancję, przy czym opłatę wymierza się od tej kary, przeciwko której była zwrócona apelacja oskarżonego.

Nie pobiera się opłaty w wypadku nieuwzględnienia apelacji wniesionej wyłącznie przez oskarżyciela publicznego albo nieuwzględnienia kasacji.

W razie obniżenia lub podwyższenia wymiaru kary zasadniczej, zmiany jej rodzaju albo skazania dopiero przez sąd odwoławczy, sąd ten wymierza za obie instancje jedną opłatę według kary przez siebie orzeczonej.

Jeżeli apelacja oskarżonego nie jest zwrócona przeciwko rozstrzygnięciu o winie albo o karze zasadniczej, w razie jej nieuwzględnienia, sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości 30 zł.
Opłaty od kasacji w sprawach karnych wynoszą:
- 450 zł w sprawie, w której wyrok wydał sąd rejonowy
- 750 zł w sprawie, w której w pierwszej instancji wyrok wydał sąd okręgowy.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych - Dz. U. 2003, Nr 97, poz. 886.

Rejestr zmian dla: Opłaty w sprawach karnych