Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny

Plac Konstytucji 1, pokój nr 106, tel. 55 611 24 08, 055 611 24 09 / fax 55 611 22 15
e-mail: oddzial.administracyjny@elblag.so.gov.pl
Kierownik Oddziału - Emilia Nowak
Plac Konstytucji 1, pokój nr 108, tel. 55 611 24 06
Zastępca Kierownika Oddziału - Beata Łaska

Zakres czynności:

  • sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
  • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu okręgowego;
  • prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa(ów);
  • sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów
  • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
  • nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
  • nadzór nad archiwum zakładowym;
  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych w formie elektronicznej o ewidencji spraw i wydanych orzeczeniach w Sądzie Okręgowym w Elblągu.

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2017-06-06
Publikacja w dniu:
2017-06-06
Opis zmiany:
b/d