Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 r. (Dz.U. z 2002r., Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje Prezes lub Wiceprezes tut. Sądu.
Za każde poświadczenie podpisu notariusza, jego pieczęci urzędowej oraz podpisu sędziego i sekretarza sądowego wraz z okrągłą pieczęcią Sądu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) płatną w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu:
Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1
82 - 300 Elbląg

lub na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu:
nr rachunku bankowego:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
56 1020 1811 0000 0902 0334 1161
tytułem: opłata za legalizacje podpisu notariusza/sędziego

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o legalizację dokumentów,
  • oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),
  • oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia,
  • w przypadku gdy dokument podlegający legalizacji będzie odbierany przez osobę nie będącą wnioskodawcą/organem wnioskodawcy, wymagane jest pisemne upoważnienie.

Uwierzytelnienia dokumentów dokonuje Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego
w Elblągu przy Pl. Konstytucji 1, pok. 108 (I piętro) w godzinach urzędowania Sądu.
Uwierzytelnienia można także dokonać listownie dołączając do dokumentów pismo ze wskazanym adresem korespondencyjnym i danymi kontaktowymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55/611 - 24 - 06 lub 55/611 - 24 - 09.

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Nowak Emilia
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
aktualizacja rachunku bankowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d