Kurator Okręgowy

KURATORZY SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 8.00 - 14.30
wtorek 8.00 - 14.30
środa 8.00 - 14.30
czwartek 8.00 - 14.30
piątek 8.00 - 14.30


Kurator Okręgowy - Anna Żołądek

Zastępca Kuratora Okręgowego - Monika Kwasucka-Mgłosiek


Plac Konstytucji , pokój nr 111, tel. 0 55 611 24 63 / fax do Oddziału Administracyjnego 0 55 611 22 15
e-mail: kurator.okregowy@elblag.so.gov.pl


Zakres Czynności:

 1. Wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu.
 2. Koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania.
 3. Reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz.
 4. Nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.
 5. Kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji kuratorów dla dorosłych.
 6. Udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich.
 7. Udział w przygotowaniu planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej kuratorów w okręgu elbląskim oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki.
 8. Opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich.
 9. Występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu elbląskim.
 10. Nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi.
 11. Organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu elbląskim.
 12. Nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej.
 13. Określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi Sądu Okręgowego w Elblągu.
 14. Rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu elbląskim.
 15. Reprezentowanie kuratorów sądowych wobec prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu i organów kolegialnych tego Sądu.
 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu.

 

Rejestr zmian dla: Kurator Okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-09-10
Publikacja w dniu:
2019-09-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2013-09-05
Publikacja w dniu:
2013-09-05
Opis zmiany:
b/d