Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Sąd Okręgowy w Elblągu
Plac Konstytucji 1
82-300 Elbląg
pokój nr 23/24,
tel. 55 611 24 68
fax 55 611 24 87

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2017, poz. 678 j.t.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U.2014, pozycja 861)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym ( Dz.U.2014, pozycja 660),
  • opłata za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 30 zł
  • Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:
  • w formie znaków opłaty sądowej
  • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu
  • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Trocka Anna
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-01-08
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
zmiana pokoju
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
b/d