Konta bankowe

KOMUNIKAT

1. opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), sum na zlecenie Sądu będzie można dokonywać, bez dodatkowych opłat, w placówkach Poczty Polskiej S.A.na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

  • www.poczta-polska.pl (z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe) w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych;

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej.

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

  • imię i nazwisko (nazwa firmy)
  • adres
  • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana
  • rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

 

2. znaki opłaty sądowej będzie można nabyć:

- w Sądzie Okręgowym przy Placu Konstytucji 1 w Biurze Obsługi Interesanta (płatność gotówką) lub we wpłatomacie (płatność kartą) w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta tj. w godz. 7:30 -15:00
- w Sądzie Okręgowym przy ul. Płk. Dąbka 21 we wpłatomacie (płatność kartą) w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta tj. w godz. 7:30 -15:00 lub w kasie sądu (pok. 814- płatność gotówką) w godz. 8.30-14:00.

3. wypłaty dla uczestników postępowania sądowego dokonywane będą wyłącznie na konta bankowe lub przekazem pocztowym. 

KONTA BANKOWE

RACHUNEK DOCHODÓW - opłaty za złożenie pozwu, apelacji, grzywny oraz koszty do wszystkich wydziałów Sądu. W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt np. VC 23/10 itp.,

43 1010 1397 0025 6722 3100 0000 - rachunek główny SO w Elblągu (identyfikacja Sądu 3011)

78 1010 0055 1263 0050 0800 0000 - SF w Działdowie (identyfikacja Sądu 3011 5008)

56 1010 0055 1263 0050 5500 0000 - SF w Nowym Mieście Lubawskim (identyfikacja Sądu 3011 5055)

kod SWIFT: NBPLPLPW


RACHUNEK SUM NA ZLECENIE (ZALICZKI SĄDOWE) - wpłaty na poczet wynagrodzenia biegłego, kuratora zastępującego stronę w postępowaniu, za badania DNA, za ogłoszenia w prasie, itp. W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt np. VC 23/10
- konto SO w Elblągu i SF w Działdowie oraz SF w Nowym Mieście Lubawskim:

96 1130 1189 0025 0125 2320 0001

kod SWIFT: GOSKPLPW


RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH MINISTRA FINANSÓW - wpłaty poręczeń majątkowych, zabezpieczeń, opłaty za wadium, ceny nabycia, itp. W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt np. ICo 23/10
- konta SO w Elblągu i SF w Działdowie oraz SF w Nowym Mieście Lubawskim:

1. PLN 44 1130 1017 0021 1002 3390 0004
2. USD 17 1130 1017 0021 1002 3390 0005
3. EUR 98 1130 1017 0021 1002 3390 0002
4. CHF 28 1130 1017 0021 1002 3390 0001
5. GBP 71 1130 1017 0021 1002 3390 0003

kod SWIFT: GOSKPLPW


RACHUNEK FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

- w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt np. IIK 20/10 oraz numer np. NF 2/10
- konto SO w Elblągu i SF w Działdowie oraz SF w Nowym Mieście Lubawskim:

04 1130 1189 0025 0125 2320 0008


kod SWIFT: GOSKPLPW
Wydatki budżetowe
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Olsztynie
al. Piłsudskiego 11/17
10-959 Olsztyn
93 1010 1397 0025 6722 3000 0000

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Olsztynie
ul. Pieniężnego 19
10-003 Olsztyn
69 1130 1189 0025 0125 2320 0002

 

PKZP przy Sądzie Okręgowym w Elblągu
Bank Zachodni WBK
III o/Elbląg
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

43 1500 1403 1214 0000 5188 0000

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-10-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d