Kolegium sądu

KOLEGIUM SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU

SSO Piotr Żywicki - Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu
SSR Jacek Bryl - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu
SSO Teresa Osowicka - Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Elblągu
SSO Zdzisław Kawulak - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Elblągu
SSR Krzysztof Korzeniewski - Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie
SSR Tytus Szymanek - Prezes Sądu Rejonowego w Iławie
SSR Anita Żuralska- Grochocka - Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim
SSR Marzena Madrak  – Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie
SSR Patrycja Wojewódka - Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu
SSR Tadeusz Witkowski – Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Działdowie

 

Zakres czynności:
Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

  1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
  2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
  3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
  4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
  5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
  6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

(art 31 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;Dz.U. z 2019, poz. 52 j.t.)

Rejestr zmian dla: Kolegium sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Tańczyn Paweł
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-09-25
Publikacja w dniu:
2019-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-02-18
Publikacja w dniu:
2019-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Trocka Anna
Opublikował:
Marzena Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Trocka Anna
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Trocka Anna
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-08-16
Publikacja w dniu:
2018-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-23
Publikacja w dniu:
2018-04-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-02-23
Publikacja w dniu:
2018-02-23
Opis zmiany:
b/d