Instytucje

Instytucje

Sąd Najwyższy
www.sn.pl
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

 

Naczelny Sąd Administracyjny
www.nsa.gov.pl
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

 

Trybunał Konstytucyjny
www.trybunal.gov.pl
Biuro Trybunału
Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a

 

Krajowa Rada Sądownictwa
www.krs.pl
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

Odesłanie do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie:

  1. wzorów i formularzy pism procesowych: https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
  2. informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/rada-do-spraw-pokrzywdzonych-przestepstwem/
  3. informacji dotyczących mediacji: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/
  4.  informacji o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej:https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
www.sejm.gov.pl

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
www.senat.gov.pl

 

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
www.nra.pl

 

Okręgowe Rady Adwokackie
http://www.nra.pl/nra.php?id=122

 

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
www.kirp.pl

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych
http://www.kirp.pl/Okregowe-Izby-Radcow-Prawnych/Zasieg-dzialania-Izb

 

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
www.krn.org.pl

 

Izby Notarialne
www.krn.org.pl/1196/Izby+notarialne

 

Krajowa Rada Komornicza
ul. Szpitalna 4/10
00-031 Warszawa
www.komornik.pl

 

Izby Komornicze
www.komornik.pl

 

Prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe
http://www.pg.gov.pl/jednostki-podlegle-1/jednostki-podlegle-1.html

Rejestr zmian dla: Instytucje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Beata Łaska
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Beata Łaska
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
b/d