Inne dziedziny

Inne dziedziny

Zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu dane dotyczące biegłych sądowych mają charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

 

AGD
ANTROPOLOGIA
ARCHEOLOGIA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i ochrona mienia oraz osób
BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE PAŃSTWA
BHP
BUDOWNICTWO KOSZTORYSOWANIE I WYCENA ROBÓT BUDOWLANYCH
BUDOWNICTWO ODDZIAŁYWANIE WYBUCHU NA OBIEKTY BUDOWLANE
BUDOWNICTWO WODNE, ŚRÓDLĄDOWE I MELIORACJA
BUDOWNICTWO ZARZĄDZANIE I EKONOMIA W BUDOWNICTWIE
BUDOWNICTWO
DROBIARSTWO
ENERGETYKA INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
EPIDEMIOLOGIA
ERGONOMIA, BHP, RYZYKO ZAWODOWE
FINANSE- BANKOWOŚĆ
FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ
FINANSE - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
FINANSE - RACHUNKOWOŚĆ
GENETYKA
GEODEZJA
GEOLOGIA, GÓRNICTWO
GRUNTY - WYCENA GRUNTÓW I UPRAW
INFORMATYKA
INSTALACJE - INSTALACJE I SIECI INŻYNIERYJNO - SANITARNE
INSTALACJE- INSTALACJE PRZEMYSŁOWE
KARTOGRAFIA
KRYMINALISTYKA - ANALIZA KRYMINALNA
KRYMINALISTYKA - BADANIA TRASEOLOGICZNE
KRYMINALISTYKA - DAKTYLOSKOPIA
KRYMINALISTYKA - KRYMINALISTYCZNA REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH
KRYMINALISTYKA - KRYMINALISTYCZNE BADANIA AUTENTYCZNOŚCI OZNACZEŃ POJAZDÓW
KRYMINALISTYKA - KRYMINALISTYCZNE BADANIE DOKUMENTÓW
KRYMINALISTYKA - KRYMINALISTYCZNE BADANIE PISMA RĘCZNEGO
KRYMINALISTYKA - OCENA LEGALNOŚCI NOŚNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH NAGRANIA FILMOWE I FONOGRAMY
KRYMINALISTYKA - ANALIZA KRYMINALNA
ŁOWIECTWO
MEBLARSTWO - TECHNOLOGIA DREWNA, MEBLARSTWO I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
MIENIE RUCHOME I ŚRODKI TECHNICZNE- WYCENA MIENIA RUCHOMEGO I ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
MOTORYZACJA - BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
MOTORYZACJA - BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
MOTORYZACJA - MECHANIKA SAMOCHODOWA, POJAZDOWA
MOTORYZACJA - TECHNIKA SAMOCHODOWA I RUCH DROGOWY
MOTORYZACJA - ANALIZA CZASU PRACY KIEROWCÓW
MOTORYZACJA - WYCENA POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ KOSZTÓW ICH NAPRAWYMOTORYZACJA
MOTORYZACJA
NIERUCHOMOŚCI - WYCENA NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA ŚRODOWISKA - MYKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY
POŻARNICTWO - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
POŻARNICTWO - USTALANIE PRZYCZYN POŻARÓW
POŻARNICTWO
PRAWO PODATKOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO - WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
PRZEMYSŁ - SZACOWANIE SŁUŻEBNOŚCI PRZEMYSŁU
PSZCZELARSTWO
ROLNICTWO - BADANIA TECHNICZNE MASZYN ROLNICZYCH
ROLNICTWO - MECHANIZACJA ROLNICTWA
ROLNICTWO - SZACOWANIE SZKÓD I STRAT W ZASIEWACH I UPRAWACH ROLNYCH
ROLNICTWO
SZKUTNICTWO
TELEKOMUNIKACJA
TELETECHNIKA
TOKSYKOLOGIA
UZBROJENIE
ZABYTKI
ZŁOTNICTWO

Rejestr zmian dla: Inne dziedziny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adrian Meszko
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Łaska Beata
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-01-17
Publikacja w dniu:
2019-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Beata Łaska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Beata Łaska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Beata Łaska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d